Citaat van het moment:   


Tarieven

De Stichting Sport-BSO Nootdorp houdt van eenvoudige tarieven. Er wordt een zo laag mogelijk tarief gehanteerd doch minimaal het wettelijk vastgestelde tarief dat voor vergoeding in aanmerking komt. De kosten zijn inclusief vervoer en activiteiten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven (eigen kosten zijn momenteel alleen de sportkleding en sporthulpmiddelen; te denken valt aan: tennisracket, voetbalschoenen, zwembroek, judopak). Indien er activiteiten worden aangeboden die extra geld kosten zullen er vervangende activiteiten aangeboden worden die zonder extra kosten zijn. De insteek van de ontwikkeling van de tarieven in volgende jaren is dat deze niet meer dan de inflatie stijgen. Richtlijn is het volgen van de tarieven die de overheid vaststelt.

Omschrijving Basistarief 2012 Basistarief 2013
Kinderdagverblijf (KDV) € 6,36 € 6,46
Buitenschoolse opvang (BSO) € 5,93 € 6,02
Alleen vakantieopvang € 60 per dag € 60 per dag
Gastouderopvang Niet van toepassing Niet van toepassing

In 2012 zijn we afgestapt van het plustarief. Zie voor nieuwe tarieven de publicatie 2013 in de staatscourant. en voor de gedetailleerde informatie de publicatie in de staatscourant.

Tarieven overzicht 2013 .     Rekenhulp eigen bijdrag (website belastingdienst).

De Stichting Sport-BSO Nootdorp is bezig met een eigen locatie. Verwachting is dat medio 2013 de Sport-BSO een eigen locatie met voldoende kindplaatsen (capaciteit is dan 40 tot 60 kinderen) naast de Tennis krijgt opgeleverd.