Citaat van het moment:   


Oudercommissie

De Stichting Sport-BSO Nootdorp is van mening dat alle input van de ouders zinvol is om de dienstverlening te verbeteren. Ouders worden gestimuleerd om met nieuwe ideeen te komen. Vanzelfsprekend wordt er ook een oudercommissie ingericht. Indien u zich niet wilt aanmelden voor de oudercommissie willen we toch graag uw gevraagde en ongevraagde advies. Aanmelden ouders kan zodra de kinderen geplaatst zijn.

De Stichting Sport-BSO Nootdorp hecht grote waarde aan het goed functioneren van de oudercommissie. Niet alleen omdat dat vanuit de GGD een kwaliteitseis is maar nog meer om directe input van de ouders te ontvangen over mogelijke verbeteringen. Het ambitieniveau van de Stichting Sport-BSO Nootdorp is zeer hoog. Daarvoor is input van zoveel mogelijk ouders nodig.