Citaat van het moment:   


Zwemmen

De Stichting Sport-BSO Nootdorp is van mening dat alle kinderen zich in meer of mindere mate ritmisch dienen te ontwikkelen.

Muziek en bewegen is leuk en goed. Het is de bedoeling dat ook jongens meedoen met het dansen. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen deelnemen aan kinderdans. Op een speelse en fantasierijke manier worden ze ingeleid in de wereld van de dans. Spelenderwijs wordt er consequent gewerkt aan de ontwikkeling van hun natuurlijke maat- en ritmegevoel. Vanaf ongeveer 6 jaar wordt dit voortgezet in de lessen algemene dansante vorming (ADV). Uiteindelijk kunnen de kinderen vanaf 8 jaar indien gewenst doorstromen naar de klassieke balletlessen waarin steeds meer aandacht wordt besteed aan techniek.

Er worden diverse vormen aangeboden. Het programma daartoe wordt enerzijds bepaald door wat er aangeboden wordt. Wat er aangeboden wordt, wordt door de Stichting Sport-BSO Nootdorp afgestemd met wat er door de kinderen en ouders gevraagd wordt. De eerste insteek (voorkeur danwel advies) is om alle kinderen alle dansvormen mee te laten doen. Dit geldt in een breder kader voor alle sporten die door de Sport-BSO Nootdorp aangeboden worden.

Te denken valt aan:

  1. Jazzdance
  2. Streetdance
  3. Batuka
  4. Hip Hop
  5. Musical Class
  6. Zumba