Citaat van het moment:   


Wie zijn we

Wij zijn een stichting, stichting Sport-BSO Nootdorp. Er is geen winststreven, vandaar de lage tarieven voor onze all-inclusive sport aanbiedingen. Zwemles, skiles, schaatsles, dansen, voetballen, hockey allemaal gratis!

Wij streven naar een veiligheid en welbevinden. Omdat wij geloven in ons eigen concept hoeven we ouders geen verplicht jaarcontract aan te bieden. Naar ons idee zouden ouders zich goed moeten beraden om in zee te gaan met organisaties die lange opzegtermijnen danwel moeilijke opzegprocedures hanteren. Wij bieden kleinschalige en hoogwaardig opvang. Nadruk is bewegen op een verantwoorde wijze. Ook is alleen vakantieopvang mogelijk, neem hiervoor contact met ons op.

Voor veel ouders willen we het gemak toevoegen voor terugkerende zaken (zoals zwemles, minimaal een uur beweging per dag, kennismaken met diversiteit aan sporten, valtechnieken). Vroeger zat zwemles standaard in het schoolpakket. Ook dan gingen de ouders niet mee met zwemles. Bij ons zijn ouders overigens zeer welkom maar hoeven ze niet noodzakelijk aanwezig te zijn. Vanuit de Sport-BSO Nootdorp wordt de gehele logistiek geregeld (vervoer, omkleden en voortgang op sportgebied van het kind).

Een aantal zaken hebben we sterk geautomatiseerd. Zo kunnen we de individuele kinderen beter volgen en is er een betere en volledigere overdracht naar de ouders. Ouders kunnen op tijden dat het hen het beste uitkomt in het systeem inloggen en informatie opzoeken danwel vragen/opmerkingen plaatsen. Contracten kunnen online worden ingezien en gewijzigd (verzoek). Schuiven van dagen danwel voorkeur voor specifieke sporten, geplande danwel ongeplande afwezigheid, het kan allemaal electronisch worden ingediend en ingezien. De geleverde automatisering is uniek in kinderopvang-land.

Voor ouders ... door ouders ... Geef al uw wensen door hoe onmogelijk ze ook lijken. Wij proberen er samen een sterkere formule van te maken. Niet voor niets voor ouders ... door ouders...