Citaat van het moment:   


Visie

De stichting Sport-BSO Nootdorp vindt dat het belang van het kind voorop moet staan bij Buitenschoolse opvang (4-12 jarigen) en bij Kinderopvang (dagopvang 0-4 jarigen). In de praktijk is de opvang in private handen en is het dus van belang voor bedrijfscontinu-iteit dat er voldoende marge wordt gemaakt; daarnaast dient de directie ook betaald te worden. Bij de stichting Sport-BSO gaat het geld voornamelijk naar de accomodatie en activiteiten voor de kinderen en naar de leidsters. Het bestuur dient op termijn te rouleren (dus geen eigendomsbehoud mogelijk!).

Bij de stichting Sport-BSO Nootdorp staat er geen personeel op de loonlijst dat niet in een groep werkt. Het management wordt vrijwillig gedaan (vergoeding is beperkt tot de aantoonbare onkosten maar bij voorkeur nihil). Ouders die in de oudercommissie werken krijgen tevens een kleine vergoeding (ook beperkt tot de onkosten). De stichting wordt financieel bijgestaan door Accountantskantoor Flynth. Het is van belang dat de financien transparant, helder en goed worden opgezet.

Samengevat in een 'lijstje':