Citaat van het moment:   


GGD en kwaliteit

Op deze pagina wordt inzicht gegeven in de inspectierapporten van de GGD. Tevens enkele uitgangspunten van de gemeente Pijnacker-Nootdorp inzake kinderopvang. De stichting Sport-BSO heeft ook het jaaroverzicht van klachten ZcKK en ZcOKK geplaatst. Er zijn in 2011 geen klachten gemeld.

Wij werken volgens de CAO Kinderopvang, zie bijlagen voor details. Alle leidsters hebben een VOG. Wij zijn bezig om alle tennisleraren en mensen die achter de bar staan bij de tennisclub ook van een VOG te voorzien.

CAO Kinderopvang 2011. Functieboek Kinderopvang 2011. Salaristabellen 2011.
Profiel Pedagogisch medewerker 0-4 jaar Profiel Pedagogisch medewerker 4-13 jaar  
Binnenmilieu Kinderopvang GGD Risicogestuurd toezicht kinderopvang Toezicht en handhavingsbeleid kinderopvang
Inspectierapport BSO d.d. 19-07-2011 Inspectierapport BSO HVN d.d. 15-03-2013
Inspectierapport BSO tennis d.d. 22-03-2013

De stichting Sport-BSO in Nootdorp is aangesloten voor zowel de ouders als voor de oudercommissie bij de klachtenvereniging ZcKK. Ondanks dat we tot op heden (rapport tot en met 31-12-2011) nog geen klachten hebben (danwel ze in een zeer vroeg stadium oplossen) vinden we het heel belangrijk dat indien er klachten komen deze altijd netjes kunnen en zullen worden afgehandeld.

De stichting Sport-BSO in Nootdorp hanteert het standaard model klachtenreglement . Mocht u een klacht of wens hebben meldt het dan eerst aan de leidster of aan het bestuur. Het is beter om er samen een oplossing voor te vinden. Wij danken u voor uw medewerking.

Mochten er toch nog vragen zijn over de kwaliteit en/of veiligheid. Aarzel dan niet en stel uw vraag. Ook bij twijfel horen wij graag uw verhaal. Electronisch kan ook, gebruik hiervoor het Mailformulier.